Anonymous: Thông điệp gửi tới cộng đồng hacker Việt Nam: Công lý ở đâu?

 • Bởi Admin
  20/02/2015
  1 phản hồi

  Một đoạn video ngắn với tiêu đề “Thông điệp gửi đến cộng đồng Hacker Việt Nam” được cho là của nhóm Anonymous (Tôi Không Thích đang kiểm chứng nguồn video) vừa được đưa lên mạng YouTube. Trong video này, tác giả gửi lời nhắn tới cộng đồng của Hacker Việt Nam và những người tự xưng là Anonymous tại Việt Nam:

  "Anh em thân mến. Đây là lúc các bạn phải mở mắt ra!

  Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng của Hacker Việt Nam và những người tự xưng là Anonymous Việt Nam, khi đất nước các bạn ở trong giai đoạn mục nát và thối rữa.

  Tự do ngôn luận chưa bao giờ tồn tại trên đất nước của các bạn. Đây là lý do chúng tôi muốn gửi cho các bạn thông điệp này.

  Chúng tôi có 5 lý do để gửi thông điệp này tới các bạn:

  1. Cảnh sát "trấn lột" tiền người đi đường, ngay cả chính phủ từ trên xuống dưới cũng đều tham nhũng, khi mà họ là những kẻ độc tài. Mỗi tầng lớp trong hệ thống chính phủ đều muốn tước đọa quyền tự do ngôn luận và biểu ngữ chính trị của các bạn. Các bạn cần phải lên tiếng và bảo vệ người dân của đất nước của bạn!

  2. Trẻ em ở nước các bạn đã bị bạo hành và đánh đập đến chết nhiều khi chính bởi những người thân thuộc, gần gũi. Học sinh đổi xác thịt lấy điểm số. Nếu vậy thì chúng tôi không thể hiểu được nhiệm vụ của Bộ Giáo dục ở đất nước của các bạn là làm cái gì?

  Cộng đồng Hacker Việt Nam hoặc những người tự xưng là Anonymous Việt Nam cần phải chiến đấu và đòi công lý cho các nạn nhân.

  3. Mỗi lần các bạn sử dụng logo của chúng tôi, các bạn phải hiểu rõ những lý tưởng của chúng tôi chính là công lý và sự tự do. Để bảo vệ tương lai cho nhân dân và vì lợi ích của mọi người, các bạn cần phải biết thực tế là các nhà lãnh đạo của đất nước các các bạn đã và đang lẩn trốn. Nếu các bạn không hiểu những điều này thì các bạn không xứng đáng sử dụng cái tên Anonymous của chúng tôi.

  4. Nếu bất cứ ai sử dụng logo và hình ảnh của chúng tôi như một trò đùa, chúng tôi sẽ không để yên cho những người tự gọi mình là Anonymous.

  Nếu các bạn làm trái với các lý tưởng của chúng tôi, các bạn đã và đang làm xấu đi cái tên của chúng tôi.

  5. Anonymous không phải là một tệ nạn mại dâm đường phố.

  Chúng tôi muốn các bạn đứng lên để thay đổi đất nước của chính các bạn.

  We are Legion.
  United as ONE.
  Divided by zero.
  Chúng tôi không chấp nhận Kiểm Duyệt.
  Chúng tôi không chấp nhận Đàn Áp.
  Expect us!!"

  Người dịch: LD
  Nguồn: youtube.com/watch?v=uSPjDdZ4z5A

  Nguyên bản tiếng Anh:

  Dear brothers and sisters. Now is the time to open your eyes!

  The message we want to send to the community of Hacker Vietnam and those who call themselves Anonymous Vietnam, as your country occupies in the decaying and rotting.

  Freedom of speech has never existed in your country. This is the reason we want to send you this message.

  We have 5 reasons to send it to you.

  1. Police robs people of money the road, even part of the government corrupts from top to bottom, as they want to be the dictators. Each class in the system of government derives you of freedom of speech and political banners. You need to speak up and defend the people of your country.

  2. All children in your country has been tortured and beaten to death because of some people classified as closed. Students then took their bodies in exchange for points. If that so we do not understand which mission your country's education ministry was created to do?

  Hacker Community Vietnam or claiming to be Community Anonymous Vietnam needs to fight and demands justice for the victims.

  3. Each time you use our logo you have to understand that our ideals are justice and freedom. To protect the future for the people and for the people's sake, you have to know the fact that the leaders of the country are hiding. If you do not understand these things you are not eligible to take the name "anonymous" of ours.

  4. If anyone using the logo and our pictures as a joke, we will be offensive to those who call themselves Anonymous.
  If you act contrarily to our ideals, you are disgracing our name.

  5. Anonymous is not a street prostitution.

  We want you to stand up to change your country.

  We are Legion.
  United as ONE.
  Divided by zero.
  We do not forgive Censorship.
  We do not forget Oppression.
  Expect us!!

  ____________________________

  Nguồn: Tôi Không Thích
  #DMCS #toikhongthich

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Không rõ video trên có phải là của nhóm "Anonymous" hay không hay là của nhóm "Anonymous" nào vì "Anonymous" không phải chỉ là một tổ chức. Tuy nhiên giọng nói trong video có vẻ là giọng của người gốc Á châu, và cách viết tiếng Anh trong lá thơ có vẻ như không phải của người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.

  CAPTCHA
  Đây là câu hỏi kiểm tra xem bạn là người hay là ma:
  17 + 3 =
  Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.