Yupoong

  • Bởi Đa Nguyên
    23/11/2015
    2 phản hồi

    (Đồng Nai, DL) - Khoảng 15 người hoạt động Sài Gòn đến trước đồn công an phường Long Bình, Tp Biên Hoà để "đòi" hai thành viên của Lao Động Việt bị công an bắt giữ khi đang hỗ trợ công nhân Yupoong.