Yêu Nước Việt

  • Bởi Admin
    15/06/2013
    2 phản hồi

    Chúng tôi, mỗi người trong nhóm đều được nói chuyện với Phương Uyên. Em biết được các anh chị chú bác từ Bắc - Trung - Nam đều có mặt và rất hãnh diện. Em rất chững chạc và tự tin.