Yến Oanh Thị Phạm

 • Bởi Admin
  24/05/2013
  2 phản hồi

  Người Trí thức Việt Nam sẽ còn là gì? / Khi quyền phản biện bị tước đoạt và miệng mồm bị khóa kéo. / Vì mọi chuyện là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ!? / Sẽ chẳng còn là gì... ngoài những anh trí ngủ ôm nỗi nhục / Khi Quốc gia lâm nguy sỹ phu bất khả hữu trách!? [2]

  Bởi Admin
  25/11/2012
  7 phản hồi
  terminator.jpg

  Đã có một bộ phận không nhỏ trong tầng lớp đảng viên, cán bộ hưu trí cũng như đại bộ phận dân chúng mong mỏi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức vì những yếu kém trong việc quản lý và điều hành kinh tế đất nước. Riêng tôi, tôi lại ủng hộ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì suy cho cùng, chẳng có thế lực thù địch nào lại có đủ tài phép để đánh phá được cái quyết tâm đi theo con đường định hướng XHCN của Đảng và nhà nước CHXHCN VN, chẳng có thế lực thù địch nào lại có thể phá nát pháp bảo "Phê và Tự Phê" và làm phá sản nguyên tắc xây dựng đảng khi Ban chấp hành Trung ương Đảng lại bác bỏ quyết định của Bộ Chính trị, khi không đồng ý kỷ luật một đồng chí "X" trong bộ chính trị.