Xuân Quan

 • Bởi Admin
  07/10/2013
  0 phản hồi

  Trong 9 năm vừa qua, chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại tố cáo đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng đến nay các cơ quan pháp luật đó vẫn cố tình không giải quyết. Để mặc nhà đầu tư dùng xã hội đen đàn áp nhân dân để cướp đất. Chúng tôi, 1244 hộ dân có đất bị cướp không thể chịu đựng thêm được nữa. Xin tự nguyện đăng ký mỗi hộ dân ít nhất một người quyết CẢM TỬ với bọn cướp đất để bảo vệ đất đến cùng.

  Bởi Khách
  06/05/2012
  2 phản hồi

  Tại Xuân Quan vừa rồi dự kiến sẽ “đền” lên giá khủng
  Có lẽ vượt cả sa mạc Xa-ha-ra, 360 mét vuông 48 triệu đồng!
  Ôi! Nông dân mình đã bao giờ “sướng” như thế này không?
  Tiền một sào đất, vào bệnh viện xài được những hơn 6 tháng!