Xuân Bằng

 • Bởi Admin
  15/11/2010
  2 phản hồi

  Chẳng hạn như bài báo “Bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng” của đồng chí Xuân Bằng trên báo Quân Đội Nhân Dân là một ví dụ. Giá như thay bằng viết những câu đầy cảm tính và có tính chất đấu tố như: ”Cù Huy Hà Vũ không ngần ngại kiện bất kỳ ai, có những đơn kiện của Vũ hình như không phải để thắng kiện, mà để nổi danh, để khác người, làm nhiều người rơi nước mắt xót thương cho tình người, xót thương cho đạo lý, khi người cả gan đứng tên kiện là một tiến sĩ!…”, đồng chí Xuân Băng trích đăng lại nội dung “những đơn kiện” ấy rồi tận tình chỉ bảo phân tích cho độc giả thông tỏ câu nào là “phản động”, chữ nào là “vi phạm pháp luật” bằng những lập luận sắc sảo và có tính thuyết phục thì bài viết của đồng chí hẳn là rất có giá trị.

  Bởi Admin
  12/09/2010
  0 phản hồi

  Nếu thế thì có nên kiến nghị bỏ động tác “Đằng sau quay” trong hệ thống các động tác của Điều lệnh đội ngũ QĐNDVN không, đồng chí nhà báo?

  Bởi Khách
  09/09/2010
  2 phản hồi

  Xin chào nhà báo Xuân Bằng, qua trang X-cafevn.org và Danluan.org được biết ông là tác giả bài báo Đằng sau lời khuyên “Đằng sau quay”, đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 06/9/2010, nội dung “phản bác” quan điểm của tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong bài viết “Ý kiến nhỏ nhân ngày lễ lớn” đăng tải trên trang Bô xít VN và được các trang báo mạng hải ngoại đăng lại.

  Bởi Hồ Gươm
  07/09/2010
  6 phản hồi

  Trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đều không thể thấy khó khăn là đằng sau quay. Đối với một con người, từ lúc cắp sách đến trường, cho đến lúc xế chiều luôn phải bao phen vượt khó vươn lên. Đối với một quốc gia dân tộc cũng như thế. Ông khuyên nước Việt Nam đằng sau quay là xong, là hòa nhập với thế giới, là hết luôn mọi yếu kém, trì trệ thì thật là siêu hình. Nếu Việt Nam đằng sau quay, thì quay về như trước năm 1945 chăng, hay quay về với thế giới tư bản?