xứ Lừa

 • Bởi Khách
  14/02/2014
  2 phản hồi

  Chuyện Đảng ta độc quyền lãnh đạo đã là chân lý, là ý nguyện của toàn dân. Bọn phản động trong nước và hải ngoại chống đối chỉ vì chúng không biết, chúng không biết rằng đó không phải là quyền mà là nhiệm vụ, nhiệm vụ thiêng liêng mà dân tộc ta đã trịnh trọng giao phó cho Đảng. Còn chuyện giao phó như thế nào lại là chuyện khác.

  Số là thế này ...

  Bởi Admin
  20/07/2013
  1 phản hồi

  Trong một xã hội, một quốc gia không thể chỉ có một tư tưởng của cộng sản, đó là quyền bình thường, chân chính mà bất cứ kẻ có đầu lâu nào cũng có quyền nghĩ và thực hành điều đó. Nhưng chính thể Độc tài (hay chuyên chế) thì hiển nhiên sợ hiệu ứng xã hội của tư duy, bởi nó làm lung lay tận gốc rễ, nền móng của nhà nước chuyên chế. Nó làm mất vị thế độc tôn và tính chính danh của bỏn.

  Bởi Admin
  04/03/2013
  25 phản hồi
  danluan_b0139.jpg

  Cái ngu tôi muốn nói không phải cái ngu của đám đông, mà tôi muốn nói tới cái ngu của đám tinh hoa, trí thức. Giới tinh hoa Lừa, bên cạnh cái ngu, còn có một số đức tính đáng quí khác, đó là hèn, là vô liêm sỉ.

  Bởi Admin
  03/03/2013
  10 phản hồi
  danluan_a0105.jpg

  Như Paulo Freire đã nói, thực chất vô cảm là một dạng bệnh của cộng đồng (cùng với bạo lực, ma tuý và rượu chè). Nhưng ông cũng nhấn mạnh với chúng ta rằng bệnh ấy có ở nhiều xã hội, và chúng ta không nên tiếp tục công kích những cá nhân vô cảm – vốn cũng chỉ là “nạn nhân của áp chế và bóc lột” – vì những biểu hiện đó của họ.