xin cho

 • Bởi Admin
  12/07/2015
  5 phản hồi

  Nhiều lần, tôi đã thưa với các vị lãnh đạo rằng chớ nhục nhã đi xin xỏ các nước tiên tiến giàu có: “xin công nhận cho chúng tôi quy chế kinh tế thị trường”, mà hãy quay về xin với nhân dân “hãy làm kinh tế thị trường cho đúng nghĩa, thực chất, văn minh và lành mạnh.” Các nước tiến bộ, giàu mạnh, họ không xin xỏ như vậy. Nhà nước của họ, và các chính đảng dân tộc, dân chủ của họ, phấn đấu để tạo ra luật lệ cần thiết và đầy đủ về mọi yếu tố của kinh tế thị trường để cho nhân dân, trong đó bộ phận dân làm doanh nhân có đầy đủ mọi điều kiện để làm kinh tế thị trường đúng nghĩa và lành mạnh văn minh. Ít thấy những nước Nhật, Hàn, Singapore, Indonesia, Ấn…đi van nài như vậy. Khi đất nước của họ có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa rồi thì không cần xin xỏ ai nữa. Cố nhiên, họ không cần cho mọc cáí đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” làm gì.

  Bởi Mắt Bão
  31/07/2014
  2 phản hồi

  Cho nên, chúng tôi ước mong các đảng viên Cộng Sản Việt Nam sẽ đồng ý và phổ biến bức thư của 61 đảng viên mới công bố, nhưng yêu cầu quý vị hãy bầy tỏ thái độ một cách kiên quyết hơn nữa. Phải nói thẳng rằng đây là những đòi hỏi tối thiểu của chúng tôi. Phải xác định rằng nếu lá thư này không được trả lời, nếu các yêu cầu này không được thỏa mãn trong vòng ba tháng, sáu tháng, chúng tôi sẽ từ bỏ đảng, sẽ kêu gọi đồng bào tập họp trong một (hay nhiều) đảng mới, tranh đấu buộc đảng Cộng sản phải thay đổi: Thực hiện tự do dân chủ và hành động cương quyết với Trung Quốc. Ông Nguyễn Hữu Thọ từng nói, đại ý: Muốn tự do thì phải tranh đấu chứ không thể xin người ta ban cho được. Gần 40 năm rồi, nhiều người không còn nhớ câu đó nữa.

  Bởi Khách
  23/04/2014
  0 phản hồi

  Nghị định 4 xin.

  Xích Tử

  Chính phủ Việt Nam là một chính phủ rất mạnh, trong so sánh tương quan về lực lượng với người dân.

  Chính phủ giữ quyền hành pháp, thực thi mọi chủ trương chính sách của đảng nên quản lý không sót một lĩnh vực nào của xã hội, một hành vi nào của công dân.

  Bởi Mắt Bão
  12/04/2014
  0 phản hồi

  Gần đây, dư luận báo chí phản ánh việc Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) đang dự thảo một Thông tư quy định về nội quy phiên tòa. Theo đó có quy định “mới” là khi nhà báo dự phiên tòa xét xử thì phải xin phép và phải được chủ tọa hay lãnh đạo tòa án chấp thuận.

  Bởi Admin
  30/01/2012
  9 phản hồi

  Dân chủ không chỉ là tư tưởng- học thuyết, dân chủ là một nếp sống. Trong một khái niệm hẹp, tôi muốn cụ thể bằng một phong trào vận động dân chúng tập sống dân chủ, ý thức dân chủ ngay từ những việc nhỏ nhất thường ngày, cụ thể từng việc chứ không dẫn giải dài dòng, không hô hào sáo rỗng. Một người, hai người làm sẽ kéo theo hàng trăm, vạn, triệu triệu người làm theo. Hiệu ứng dân chủ, tôi tin nhờ vậy sẽ chóng thay chuyển.

  Bởi Khách
  14/08/2011
  13 phản hồi

  Cộng sản Việt Nam sẵn sàng "chơi" ngay chính đồng chí của họ (chữ của công dân Nguyễn Chí Đức trong bài trả lời phỏng vấn với RFA khi bị đạp vào mặt trong cuộc biểu tình ngày 17/7/2011), vì vậy chẳng ngạc nhiên khi họ quyết tâm lột sạch veston, lột trụi cravate của Cù Huy Hà Vũ nhằm xóa đi hình tượng: hiên ngang, đĩnh đạc, ngẩng cao đầu trước những tên xử án thuê, kết án mướn - những kẻ mà giới Luật sư, Luật gia nói riêng và tầng lớp trí thức nói chung vô cùng nhục nhã khi bị đặt ngang hàng. Chúng được gọi ngắn gọn - "Côn đồ sư".

  Bởi tqvn2004
  30/11/2009
  1 phản hồi

  Với tình yêu sắt son vào tổ quốc, chúng tôi tin Đảng, Nhà nước sẽ có những chính sách cụ thể hơn với bà con kiều bào. Xin một điều rằng: Trên trung ương đã thông thoáng thì chính quyền địa phương hãy nghiêm túc thực hiện, hãy trao quyền được yêu nước, được kinh doanh cho những kiều bào có tâm huyết với đất nước, để họ cùng chung sức chung lòng vì một Việt Nam giàu mạnh như Bác Hồ kính yêu đã trao gửi cho kiều bào trong những năm cách mạng Việt Nam gian khó nhất.