xây mới

  • Bởi Admin
    28/12/2010
    4 phản hồi

    Ban đầu, loay hoay sửa chữa để CNXH thoát cơn khủng hoảng chết người. Sau 20 năm “đổi mới” dần dần “đảng ta” (cũng như ông anh khốn khổ của tôi) nhận ra cái máy tính quá cổ lỗ, lạc hậu này đáng vứt đi, không thể thay thế, không thể sửa chữa. Nhưng vứt ngay thì ngượng. Đến nay, “đảng ta” loay hoay chuẩn bị dư luận và điều kiện để vứt bỏ hẳn CNXH, giống như anh tôi tìm cách vứt cái PC cà khổ.