xã hội tiểu nông

 • Bởi Hồ Gươm
  26/08/2012
  0 phản hồi

  Cuối truyện, Lý Nhưng bại nên ức lắm, tìm bằng được mộ tổ nhà khóa Mẫn đái vào một bãi thì mới yên lòng.

  Đọc lên con người ngày nay không khỏi cười thầm.

  Khi đầu óc những kẻ cai trị trong tình trạng như vậy thì còn hy vọng gì vào việc thay đổi nữa!