xã hội mở

 • Bởi Admin
  12/02/2010
  0 phản hồi

  Nói chung những hoạt động nhân đạo từ thiện của Soros thì đều kết hợp với nguyên tắc cốt lõi của sự cổ võ xây dựng cho xã hội mở. Như vậy, nên ông đã không chịu để cho các loại hoạt động này lại bị ràng buộc hay bị hạn chế bởi một chánh quyền nào, hoặc một định chế quốc tế nào.

  Bởi Admin
  11/02/2010
  0 phản hồi

  Popper đi đến một kết luận dứt khoát là: “Chỉ có một xã hội dân chủ, cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những phê phán, chỉ trích những sai lầm và có tinh thần phục thiện để mà điều chỉnh sửa chữa những bất cập đó, thì xã hội mới có cơ được lần hồi cải thiện".

  Bởi Admin
  10/02/2010
  0 phản hồi

  Giáo sư Karl Popper là người đương thời với nhiều nhân vật nổi danh trong giới học thuật và tư tưởng của thế giới như Andre Malraux, Jean Paul Sartre, Raymond Aron ở Pháp, Gunnar Myrdal ở Thụy Ðiển, Friedrick Hayek ở Áo Quốc. Và đặc biệt ông sống rất thọ, tới tuổi 92. Các sách của ông viết về triết học, đặc biệt là cuốn “The Open Society and its enemies” đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong học giới.

  Bởi Admin
  31/12/2009
  0 phản hồi

  Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tận dụng được các cơ hội mà công nghệ tiên tiến mang lại để thúc đẩy phát triển.