William Truong

 • Bởi Admin
  11/01/2013
  0 phản hồi
  dienbi5.jpg

  Luôn luôn thay đổi là một quy luật tất yếu của cuộc đời mà không ai có thể chống lại thì thay đổi trong hòa bình chính là một chọn lựa tốt nhất, và những ai ngăn cản diễn biến hòa bình chính là cố tình thúc đẩy cho cách mạng bao lực.

  Bởi Admin
  15/10/2012
  2 phản hồi

  Nếu như chủ động tạo dựng được xã hội dân chủ, đa đảng đa nguyên thì cái tên Cộng Sản có gì là xấu? Nó chỉ xấu xa khi hai từ Cộng Sản đồng nghĩa với độc tài. Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay vẫn còn đảng cộng sản như Pháp, Ấn Độ, Nga… nhưng có người dân nào trong các nước đó chống lại đảng cộng sản quyết liệt như ở VN, Cuba, TQ và Bắc Hàn?

  Bởi Admin
  03/10/2012
  0 phản hồi

  Con người cộng sản đã được trang bị lòng trung thành mù quáng để hy sinh những phẩm chất người còn lại và giá trị của lòng trung thành không gì khác hơn là vừa lòng ông chủ, nghĩa là họ tự nhận làm người nô lệ, và quyền tự do, quyền làm người đích thực đối với họ chỉ là những phạm trù xa lạ; xa như chính linh hồn họ vậy!

  Bởi Khách
  12/11/2011
  10 phản hồi

  Sau sự kiện toàn khối XNCN sụp đổ, bắt đầu từ Đông Âu đến Liên Xô (cũ) để rồi thực sự cáo chung CNCS vào năm 1991, thì tình hình chính trị ở nước ta cũng chuyển mình, nhưng đáng tiếc là một chuyển hướng tiêu cực, và Hiến Pháp 1992 chính là sự thay đổi này, điều 4 đã được đưa vào để giữ vững sự cai trị của chính quyền CS, để hợp pháp hóa một CNCS đầy lý tưởng (tuy là không thực tế) thành một tập thể cai trị độc tài. Khi người ta sống không lý tưởng, không niềm tin là bắt đầu cho sự tha hóa, và người cộng sản bắt đầu tha hóa từ đó, tham nhũng ở mức độ nặng nề và công khai cũng từ đó-và các bạn không còn là một người cộng sản đích thực nữa.