Vương Thị An

  • Bởi Admin
    21/12/2017
    1 phản hồi

    Về chính trị, ai cũng biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo làm trò mèo này! Dùng bộ máy tuyên truyền của Đảng thay hệ thống Tòa Án để kết án ông Đinh La Thăng trước khi xét xử! Khi không đủ kiên nhẫn khi dùng các cơ quan bảo vệ pháp luật để triệt hạ đối thủ, người ta mới chọn đến giải pháp hạ sách nhất, đó là đăng những thông tin sai phạm của những nghi phạm và tự mình tuyên án.