Vương Quốc Bỉ

 • Bởi Admin
  05/08/2010
  7 phản hồi

  Nhìn qua trang web của UBI, phần “faculty”, thấy có danh sách 39 giảng viên. Mặc dù có nhiều chức danh giáo sư, nhưng không một giảng viên nào có bằng tiến sĩ. Hoàn toàn không thấy một công trình nghiên cứu khoa học nào từ các giảng viên vừa đề cập. Ấy thế mà UBI cho biết có chương trình đào tạo tiến sĩ (DBA – Doctor of Business Administration)!

  Bởi Admin
  05/06/2010
  7 phản hồi

  Gần hai năm cho con học tại một trường mẫu giáo ở Vương quốc Bỉ, tôi đã hình dung được phần nào những ưu việt của nền giáo dục của đất nước có phúc lợi đứng hàng thứ tư của châu Âu. Trái ngược hẳn với thực tiễn đang diễn ra ở Việt Nam, những đứa trẻ tuổi mẫu giáo ở Vương Quốc Bỉ không phải học một chương trình chính thức nào trước khi vào lớp một.