Vũ Sỹ Hoàng

  • Bởi Admin
    06/05/2013
    8 phản hồi

    Một tay an ninh khác tên là Bình (có một nốt ruồi gần mép phải) khích tướng tôi này nọ. Hắn nói sao cứ tập trung đi đòi quyền mà không tuân theo nghĩa vụ? sao không ngon làm cuộc dã ngoại trao đổi về nghĩa vụ đi?