Vũ Quang

  • Bởi Khách
    13/08/2014
    3 phản hồi

    “Đây mới đích thực là con tôi.” Trên đời, câu này lẽ ra rất bình thường nếu nó từ bất cứ bậc cha mẹ nào hãnh diện với việc gì đó mà con mình thực hiện được. Nhưng khi được ghi trên mục Twitter của Khaled Sharrouf, đề dưới bức hình một đứa bé trai 7 tuổi đang khoe thủ cấp một binh sĩ Syria bé xách trong tay, thì câu đó đã làm bùng lên những phản ứng mạnh mẽ tại Úc Đại Lợi.