Vũ Lịch Nguyên

 • Bởi Admin
  11/04/2016
  1 phản hồi

  Và cứ thế,… năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác, các ông tung ươn, các vị nghị sỹ (mà đa số phải là đoảng viên do đoảng cơ cấu), cứ nghiễm nhiên trở thành “nhà chánh trọe kiêm diễn viên chuyên nghiệp” như là một tiêu chí không ghi thành chữ nghĩa, nhưng ai cũng biết, kể cà các vai được cơ cấu thì lại càng... quá biết: Mình đang khóc, cười, hoan hô theo lệnh của tổng đạo diễn… và diễn xuất theo một kịch bản nào!

  Bởi Admin
  23/08/2013
  4 phản hồi

  Con cái, nếu xếp cho đúng đạo lý, phải ngồi dưới cha mẹ sinh ra mình, nuôi mình.

  Bởi Admin
  24/05/2013
  8 phản hồi

  Khi sinh ra tôi, cha mẹ tôi (do bản thân thiệt thòi về học hành) muốn đặt tên tôi là Vũ Trí Thức. Tôi được nghe nói lại, khi đó ông bà nội và ngoại của tôi đã hết sức can ngăn. Thế là tên tôi như hiện nay. Rốt cuộc, tôi chỉ có cái bằng đại học; nay 50 tuổi, tôi bỏ nghề chuyên môn để đi buôn. May, nếu tên tôi là “trí thức” thì nay tôi ngượng lắm.

  Bởi Khách
  11/04/2013
  0 phản hồi

  Nhờ vậy, dân rất nghèo vẫn không nề hà gian nan, dành mọi thứ nuôi dưỡng quân đội như cha mẹ nuôi con. Đáp lại, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cũng đoan chắc: “hiếu với dân” - coi dân như đấng sinh thành. Một câu phổ biến thời đó, nay ít được nhắc lại: Quân Đội sống nhờ dân, như cá sống nhờ nước.

  Bởi Admin
  04/03/2013
  3 phản hồi
  danluan_b0127.jpg

  Mức dứt khoát, mang tính cách mạng. Thông báo rộng rãi trong nước và quốc tế: Từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê, quay về lập trường dân tộc, đổi tên là Đảng Việt Nam. Đảng viên nào còn quyến luyến Mác-Lê có thể lập đảng riêng, được tranh cử bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Công bố Điều Lệ mới. Đảng viên nào tự thấy không muốn đứng trong đảng mới nữa, có thể ra đảng hoặc lập đảng khác.

  Bởi Admin
  03/03/2013
  1 phản hồi

  Nhưng dứt khoát dân ta phải được hường đầy đủ quyền làm người và các quyền cơ bản khắc. Phải làm tiệt nọc cái câu cửa miệng của dân nghèo: “ơn đảng, ơn nhà nước”… Vị thế ông chủ sao quá thảm hại trước đầy tớ?

  Bởi Admin
  21/02/2013
  1 phản hồi
  human-rights.jpg

  Đọc bản Tuyên Ngôn gồm tới 30 điều, tôi thấy đó là những quyền rất tối thiểu để phân biệt con người với con vật. Điều 30 (ở cuối) là sự lường trước rất sáng suốt. Những người soạn thảo Tuyên Ngôn đã biết chắc sẽ có những thế lực thù địch không muốn thực thi quyền con người cho chính những người dân dưới quyền chúng. Vi phạm quyền con người, dù nhiều hay ít, đồng nghĩa với tước bỏ chất “người” của một con người.