vũ khí hóa học

  • Bởi Mắt Bão
    10/09/2013
    1 phản hồi

    Không ít người thắc mắc phe nổi dậy chống chính phủ của Tổng thống Assad là ai, liệu Mỹ cùng các quốc gia khác đang là lực lượng ủng hộ chính cho tổ chức này?