Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

 • Bởi Khách
  01/03/2017
  0 phản hồi

  Người dân trong xã hội thấy được sự giả dối của nhà cầm quyền nhưng vì không hiểu rõ được sức mạnh của chính mình đã chấp nhận sống cuộc sống giả dối, sẵn sàng làm nô lệ cho giới cầm quyền để mong bản thân được êm ấm hơn, và nếu cần ca ngợi đãng cầm quyền thì vẫn phải làm để được yên ổn trong hiện tại mà không nhìn ra xa hơn là toàn bộ dân tộc đang bị Trung Quốc thôn tính bằng kinh tế, bằng sự cai trị qua các thái thú thời đại là đãng csvn. Những hình ảnh học sinh đánh nhau, những hình ảnh tra tấn người trộm chó, những hình ảnh ngoảnh mặt đi ngược lại lương tâm của Con Người đã trở thành lối sống của thời đại.

  Bởi Gió Nghịch Mùa
  01/04/2015
  1 phản hồi