vụ án T4

 • Bởi Hồ Gươm
  22/10/2013
  1 phản hồi

  Năm 2004, một bức thư của ông gửi cho Bộ Chính trị và Turng ương Đảng được tiết lộ ra ngoài đã gây chấn động dư luận vì trong có nhiều chi tiết tố cáo hoạt động của cơ quan tình báo quân đội rất quyền lực, gọi tắt là Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

  Bởi Hồ Gươm
  21/09/2010
  0 phản hồi

  Như vậy là Nguyễn Chí Vịnh đã tòng phạm với Tư Văn, Vũ Chính sử dụng Sáu Sứ dựng ra các chứng cứ giả, để thực hiện sự vu khống chính trị đối với đồng chí Võ Nguyên Giáp, chia rẽ bè phải trong Đảng rất nghiêm trọng, gây hậu quả lâu dài cho đến nay, nhưng chưa bị phát giác và trừng trị.