vong bản

 • Bởi Admin
  21/02/2011
  0 phản hồi
  3770172089_6bf6359889.jpg

  Liệu một người có đầy đủ những phẩm chất như Cụ Võ có trở thành người nổi tiếng nếu như Cụ Võ nếu người đó sinh ra sau khi nước nhà Độc lập??? Nghĩa là người đó sinh ra trong khoảng thời gian sau năm 1945 đến nay.

  Bởi Admin
  17/02/2011
  1 phản hồi

  Đến đây, dù chưa góp ý, chắc ông Hà cũng đã biết ý của tôi. Từ hơn thế kỷ qua, cũng như người dân Ai Cập, người dân Việt Nam đâu có làm chủ đất nước mình, họ là người thuê nước từ vua chúa, thực dân, và độc tài. Khi đất nước chỉ như cái xe thuê, họ đâu cần săn sóc, và thật ra, cũng không có quyền săn sóc, vì đó là quyền của chủ, không phải của người thuê.