vốn ODA

 • Bởi Khách
  01/12/2015
  0 phản hồi

  Mọi người có nhận thức được các bất công xã hội không? Có trăn trở với thực trạng xã hội và cơ cấu chính trị không? Xin thưa là có, tất cả đều có. Họ có vô tâm với tình hình đất nước không? Xin thưa là không. Chỉ có điều cách nhìn, cách nghĩ, cách trăn trở của mỗi tầng lớp khác nhau một trời một vực.

  Bởi Sapphire
  23/08/2015
  4 phản hồi

  Nguồn vốn ODA rất quan trọng giúp Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế trong hơn 20 năm qua. Đến nay, các nhà tài trợ đã dành cho Việt Nam hơn 80 tỷ USD vốn ODA. Tuy nhiên, sử dụng nguồn ODA sao cho hiệu quả, không để thành một gánh nặng về sau luôn được cảnh báo.

  Bởi Mắt Bão
  29/03/2014
  0 phản hồi

  Người Việt lên báo Nhật ít có tin vui, dù chủ tịch Sang vừa thăm Nhật Hoàng cũng không làm cho người xứ mình thêm sang trọng hùng dũng.

  Bởi Mắt Bão
  30/09/2013
  2 phản hồi

  Nếu hôm nay vung tay quá trán thì tương lai sẽ tròng lên cổ con cháu chúng ta những khoản nợ kinh khủng, làm sao chúng có thể mở mày mở mặt với thiên hạ? Anh bảo anh rất tâm đắc với câu nói của tiến sĩ Tô Văn Trường: “Hãy coi ngày chúng ta thoát khỏi vốn ODA là ngày độc lập lần thứ hai của nước nhà". Tôi vỗ tay tán thưởng: Hay! “Ngày thoát khỏi vốn ODA được coi là ngày độc lập lần thư hai “ - Quá hay!