Vơ Vét

 • Bởi Admin
  18/10/2013
  3 phản hồi

  Có thể thấy, phát biểu của Bộ trưởng Vinh đã mở ra một quan niệm rất mới về sự phát triển của đất nước, thu hút sự chú ý của người dân, đó chính là tăng giá là yêu nước.

  Bởi Khách
  13/08/2013
  2 phản hồi

  Ông Bộ tham gia cách mạng năm 17 tuổi với hai bàn tay trắng. Sau giải phóng miền Nam ông được hàng ngàn lạng vàng. Ông không mất gỉ, nhưng nhân dân ta đổ quá nhiều xương máu, hàng triệu người dân vẫn không có đất dể sinh sống, khó khăn về nhà ở.

  Bởi KD
  23/05/2009
  0 phản hồi

  Hiện nay thì rất nhiều trong số các hợp đồng này có vẻ như được sắp xếp để gây lợi cho thành phần thượng lưu tại địa phương hơn là các nông gia địa phương; họ sử dụng nhân công nhập vào từ nước ngoài và xuất khẩu phần nhiều tổng sản lượng sản xuất, gây thiệt hại cho thị trường lương thực địa phương.