Võ Trí Hảo

 • Bởi Tình Việt
  15/08/2015
  0 phản hồi

  Ngoài việc làm suy yếu động lực cạnh tranh, thu hẹp khuôn khổ pháp lý cạnh tranh giữa các địa phương, cơ chế bao cấp về ngân sách còn dẫn đến sự lãng phí, thâm hụt ngân sách triền miên. Trong khi Chính phủ phải liên tục đi vay thì ở một thái cực khác, việc Sơn La lập dự án xây dựng quảng trường, tượng đài 1.400 tỉ đồng, nhiều địa phương khác cũng lập dự án xây tượng đài, trong số đó có nhiều dự án sử dụng bổ sung cân đối ngân sách từ trung ương, cho thấy chúng ta còn có dư địa để tiết kiệm.

  Bởi Admin
  08/06/2015
  0 phản hồi

  Khi ra ứng cử, ứng viên cam kết trung thành với dân nguyện, bất kể trình độ của cử tri ra sao. Và Quốc hội là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân“ (Điều 69 Hiến pháp), chứ không phải là cơ quan giám hộ cao nhất của nhân dân. Vì vậy, đại biểu là người đại diện theo ủy quyền, chứ không phải là người giám hộ của nhân dân để đương nhiên có quyền nói hộ tất cả mọi thứ.

  Bởi Admin
  23/06/2014
  1 phản hồi

  Tuy nhiên, điều 14 khoản 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật lại cho phép dùng nghị định để thay thế luật, pháp lệnh, nếu đó là vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh. Điều này có nghĩa, Chính phủ có thể sử dụng điều 14 khoản 4 này để trực tiếp hạn chế quyền hiến định bằng nghị định mà không cần luật hay pháp lệnh, miễn rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép (2). Cắt xén quyền hiến định đến điểm nào thì phải dừng?

  Bởi Admin
  12/11/2012
  0 phản hồi

  Từ xa xưa, chỉ có xã hội chiếm nô thì người nô lệ không có quyền tự do cư trú, còn công dân tất cả các quốc gia đều có quyền tự do cư trú trên lãnh thổ của quốc gia mình. Thể hiện tinh thần tiến bộ đó, Điều 68 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 hiện hành quy định "công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước". Thế nhưng các quy định về hộ tịch Việt Nam hiện nay lại vô hình dung chia công dân Việt Nam ra làm hai loại: công dân sống thường trú và công dân sống tạm trú, lưu trú.

  Bởi Admin
  20/12/2011
  0 phản hồi

  “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Quyền “đuổi Chính phủ” này cũng được hiểu là quyền của người dân - “ông chủ” “đuổi đầy tớ”. Nhưng từ “thời dân chủ cộng hòa” cho đến nay, đã hơn sáu mươi lăm năm qua, người dân vẫn chưa biết “đuổi đầy tớ” bằng cách nào, khi “đầy tớ” “không làm được việc cho dân”.

  Bởi Admin
  11/10/2011
  0 phản hồi

  Việc phân vùng quyền can thiệp vào quyền tự do cơ bản của công dân đối với các cơ quan nhà nước Đức như trên có thể ví với việc phân vùng truy cập website của một công ty làm ba vùng: vùng cho phép khách hàng truy cập và sửa đổi, vùng chỉ cho phép nhân viên công ty truy cập và sửa đổi, vùng chỉ cho phép thành viên ban giám đốc truy cập và sửa đổi.

  Bởi Admin
  10/10/2011
  0 phản hồi

  Một công ty cổ phần chỉ thực sự duy trì được bản chất là công ty của cổ đông, do cổ đông, vì cổ đông, khi bảo vệ được yếu tố minh bạch trong quyền lực điều hành. Đây cũng là quy luật tất yếu để chúng ta đánh giá liệu một Nhà nước có thực sự là của dân, do dân, và vì dân.

  Bởi Admin
  09/10/2011
  2 phản hồi

  Điều lệ công ty là một bản khế ước thỏa thuận giữa các cổ đông để phục vụ quyền lợi cao nhất của các cổ đông. Tương tự như vậy, hiến pháp là một bản khế ước được thỏa thuận bởi nhân dân để phục vụ quyền lợi cao nhất của nhân dân.

  Bởi Admin
  06/10/2011
  5 phản hồi

  Việc quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân không được đặt lên hàng đầu mà là hàng thứ năm trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 là không tuân theo kỹ thuật trình bày, thể hiện hiến pháp của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, việc sử dụng ngôn ngữ ở dạng thức chủ động như “Nhà nước tạo điều kiện” dễ tạo cảm giác Nhà nước đang ban ơn cho công dân.