vở kịch

  • Bởi Admin
    12/01/2012
    1 phản hồi

    Cuốn sách “Vaclav Havel Living In Truth” (tạm dịch là Vaclav Havel Sống Trong Sự Thật) là tổng hợp của sáu bài luận của Vaclav Havel và mười sáu bài viết của những tác giả khác nhau viết cho ông Vaclav Havel. Tôi chọn và chuyển ngữ bài Catastrophe (Thảm Họa) của Samuel Backett, một nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch người Ái Nhĩ Lan đã đoạt giải Nobel về văn chương năm 1969. Trước tiên để tặng chị Phạm Thị Hoài trở về với gia đình blog qua blogsite mới pro&contra của chị và sau là để tặng cho những đứa con tinh hoa của dân tộc Việt bị đánh đập, đạp vào mặt, sách nhiễu bằng nhiều hình thức, đã bị và đang bị tù đày vì yêu nước tại chính cái đất nước của mình đang sinh sống tương tự như trường hợp ông Vaclav Havel đã trải qua tại chính đất nước của ông ta.