VN-Index

  • Bởi Bayn Land
    20/02/2009
    0 phản hồi

    Mức hỗ trợ gần nhất theo phân tích kỹ thuật được ông Ken Tai, chuyên gia phân tích kỹ thuật của CTCK Kim Eng Singapore, chỉ ra là mức 221 điểm. Nếu mức này bị phá thì VN-Index sẽ giảm xuống mức 213 điểm, và sau đó sẽ là 176 điểm”.