Việt Khôi

 • Bởi nguyen_y_van
  22/07/2013
  0 phản hồi

  ASEAN nên chọn phương án cuối cùng. Bảo vệ tính tập trung ASEAN là sự lựa chọn chiến lược đáng được chấp nhận nhất. Làm điều này đồng nghĩa với việc đưa vị trí chiến lược của cả khối về phía trước và giúp duy trì hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng của cả khu vực. Bước đầu để đạt được chiến lược này là tập trung vào xây dựng cộng đồng ASEAN và xây dựng những phương án hòa giải mẫu thuẫn trong khu vực. ASEAN phải củng cố bản thân và tìm ra khoảng cách đúng nhất giữa hai thế lực – Hoa Kỳ và Trung Quốc.

  Bởi nguyen_y_van
  18/07/2013
  0 phản hồi

  "Tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa chính trị, bảo vệ nhân quyền, và tất cả những mục tiêu xác đáng khác đều được tin là dựa trên – hoặc ít nhất là một phần nào đó – nền tảng “pháp quyền" - Ngân hàng Thế giới

  Bởi Admin
  23/05/2013
  0 phản hồi

  Có những lúc tưởng chừng như Thủ tướng đã phải ra đi. Ông đã trụ lại được nhưng bị ép nhượng bộ khi mà vào tháng Mười năm ngoái, ông đã phải xin lỗi trước toàn thể Quốc hội về sự quản lý ngân sách sai lầm do ông điều hành.