vì môi trường Việt Nam

  • Bởi Sapphire
    04/06/2016
    0 phản hồi

    DL - Sau 2 tuần tạm lắng, lời kêu gọi biểu tình vì môi trường tiếp tục được phát đi bởi nhóm "Green Trees" nhân ngày Quốc tế môi trường 5/6/2016.