vé tàu Tết

 • Bởi Innova
  11/12/2012
  0 phản hồi
  mua_ve_tau.jpg

  Mẹ kiếp
  Có mỗi cái
  Vé tàu
  Năm nào
  Cũng hành nhau
  Năm trước
  Năm sau
  Y như thế

  Khổ như con chó
  Bị xô đẩy
  Bị khốn quẫn chân tường
  Kiếp tha phương
  Có sướng gì đâu
  Mà nhục
  Mà đọa đầy
  Đến thế
  Chúng nó
  Bọn gác ga
  Suốt mấy chục năm
  Ngồi đó
  Ăn đồng bạc
  Của dân
  Leo lẻo miệng
  An sinh
  Vì dân
  Nhưng cái vé tàu
  Cho dân
  Không lo nổi

  Hỡi kẻ tha phương
  Còn nặng lòng quê hương
  Còn biết ông bà, cha mẹ
  Đừng dồn sức
  Như thế
  Cho cái vé tàu.

  11.12.2012
  Nguyễn Thông