vay ưu đãi

 • Bởi Sapphire
  12/04/2015
  0 phản hồi

  Cái bát đi xin, nghe có phần hơi nặng, nhưng nói một cách nghiêm túc thì đây là một cám dỗ không dễ chối từ trong bối cảnh một quốc gia đang bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển. Vào lúc ấy, các nguồn tài trợ, hay “sỗ” hơn một chút là “viện trợ”, luôn luôn đáng quý. Kinh tế tăng trưởng ở mức thấp, thu nhập quốc dân eo hẹp, lại thiếu thốn cơ sở hạ tầng, những gánh nặng nêu trên khiến cho nhiều quốc gia phải gật đầu với ODA (official development assistance - hỗ trợ phát triển chính thức) như một trong những nguồn lực quan trọng nhất.

  Bởi Sapphire
  05/04/2015
  0 phản hồi

  Chúng ta, thế hệ người Việt ngày hôm nay không thể ăn mặn để con cháu sau này khát nước, không hiểu điều đó chỉ có thể là những kẻ thù của tương lai.