VAT

 • Bởi Admin
  09/09/2017
  1 phản hồi

  Có lẽ, những người phát biểu như vậy, họ chưa đủ nhận thức để hiểu rằng, dù mua một cuộn giấy vệ sinh cũng phải đóng thuế. Vậy nên, tăng thuế chắc chắn ảnh hưởng tất cả mọi người. Có lẽ, họ cũng chưa đủ nhận thức để hiểu về khái niệm tác động gián tiếp. Thu thí BOT đối với xe vận tải thì sẽ tác động gián tiếp đến giá thành mọi mặt hàng tiêu dùng trong đời sống hàng ngày.

  Bởi Admin
  22/08/2017
  0 phản hồi

  Với dữ liệu này có thể tạm kết luận: không có chuyện thuế của Việt Nam đang thấp, mà thực ra tổng thu thuế từ dân thuộc hàng cao nhất thế giới và mức độ tham nhũng cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

  Bởi Admin
  22/08/2017
  2 phản hồi

  Loại phải khai thác rồi mới bán như than, dầu phần đã cạn kiệt, phần hiện nay càng đào càng khoan càng lỗ vì giá bán không đủ bù chi phí. Thế mới buồn. Khéo ngân sách lại phải bù lỗ cho bọn đào mỏ.

  Bởi Admin
  07/09/2012
  2 phản hồi

  Câu chuyện thuế, phí “đổ lên đầu” người Việt Nam cao nhất khu vực, hơn cả Phi, In, Thái, Trung hàm chứa trong nó 2 sự mỉa mai khác: Phải đóng cao nhất khu vực cũng là cao nhất thế giới. Trong khi, theo lời TS Lê Đăng Doanh mức thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam thấp nhất so với Phi, In, Thái, Trung… Thấp nhất khu vực.