văn tế

 • Bởi Khách
  22/04/2015
  0 phản hồi

  Sử sách còn đó. / Chứng cớ còn ghi. / Galang, Bidong, Hồng Kông, Thái lan... bia đá vẫn còn khắc tên những nấm mồ lưu lạc / Hố Nai, Suối Máu, Lạng Sơn, Cao Bằng... Lòng đất vẫn còn lưu cốt xương người tù cải tạo...

  Bởi Admin
  25/10/2010
  0 phản hồi

  Mỗi năm một lượt “đến hẹn lại lên”, Hội đồng chức danh học hàm nhà nước lại cho triển khai đợt xét phong học hàm Giáo sư và Phó giáo sư. Thế là, các ông nghè bà nghè cả nước lại một phen nháo nhào “đăng trường ứng thí”. Cũng là một thứ “Lều chõng” tái thế mang khuôn dạng có vẻ mỹ miều. Chẳng biết các Hội đồng của các ngành khác thế nào không rõ, chứ Hội đồng bên cái ngành văn vẻ năm nào cũng eo sèo lắm chuyện chẳng mấy sạch sẽ gì.