Văn Như Toán

  • Bởi tqvn2004
    19/12/2009
    6 phản hồi

    Dưới đây là một số từ và cụm từ có tần suất xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng "lề phải". Mặc dầu đây là thời đại thông tin nhưng để hiểu được một cách đầy đủ về ngữ nghĩa của những từ, cụm từ mang tính chung chung này lại là một điều không mấy đơn giản, nhất là trong một Đất nước mà cái gì cũng phải “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.