Ủy ban Giám Sát Tài chính Quốc gia

 • Bởi Hồ Gươm
  14/08/2012
  0 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  “Rủi ro tiềm ẩn lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện tại là vấn đề sổ sách thiếu minh bạch. Họ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước một sổ, còn làm cho mình một sổ riêng. Đây là vấn đề báo động trong hệ thống ngân hàng về quản trị rủi ro”, chuyên gia tài chính độc lập, TS. Phạm Đỗ Chí nhìn nhận.

  Bởi Admin
  18/11/2010
  0 phản hồi
  Chủ đề: Kinh tế

  Tôi hay nửa đùa nửa thật với các bạn, khi họ trách Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, rằng ông Giàu chỉ là một trong nhiều “thống đốc”. Vậy ở Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng trung ương? Có mấy thống đốc?