tuyên truyền

 • Bởi tqvn2004
  19/10/2009
  8 phản hồi

  Cùng thời điểm ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra nhận định, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào thành tựu chung của đất nước, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam đã chính thức bày tỏ sự băn khoăn về chuyện phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra còn quá ít. Tuy tội phạm tham nhũng gây nhiều bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ nhưng khi xét xử, tòa án các cấp lại cho hưởng án treo, án tù dưới 3 năm quá nhiều...

  Bởi tqvn2004
  31/07/2009
  0 phản hồi

  Chiếc loa phường một thời đã khẳng định giá trị thông tin của nó tới người dân. Tuy nhiên trong thời điểm phát triển như hiện nay người dân có thể cập nhận thông tin rất thuận tiện từ rất nhiều phương tiện như báo, đài, internet... Và chiếc loa phường đã trở thành một vấn đề nóng...

  Bởi kami
  17/07/2009
  3 phản hồi

  Bằng chứng rõ nhất là bằng mọi biện pháp nhà nước Việt nam cố tính cho người dân trong nước hiểu những tổ chức chính trị bất hợp pháp đó có quy mô rất nhỏ, thành viên ít nhưng tính chất nguy hiểm rất cao mang tính chất khủng bố. Hay nói một cách khác thông qua việc này cho thấy chính quyền hết sức lo sợ sự hình thành và hoạt động của các đảng phái và tổ chức chính trị đối đầu với họ.

  Pages