Tuyên ngôn độc lập

 • Bởi Admin
  01/09/2018
  1 phản hồi

  Bản tuyên ngôn được nhà vua và 6 thượng thư cùng ký tên, nó khá ngắn gọn, nhưng đã nêu lên được các điểm chính sau: 1- Bãi bỏ điều ước bảo hộ của Pháp (chứ không tuyệt giao với Pháp, không lên án chế độ cai trị của Pháp). 2- Nước Nam khôi phục quyền độc lập và cố xứng đáng quốc gia độc lập. 3- Nước Việt Nam tin cậy và hợp tác với Nhật (tin cậy và hợp tác chứ không nhận sự đô hộ hoặc bảo hộ như đối với Pháp trước đây).

  Bởi Sapphire
  04/09/2015
  46 phản hồi

  Trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta đã được các nhà cầm quyền đương thời chính thức tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 bởi Hoàng Đế Bảo Đại và lần thứ hai bởi Chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

  Bởi Admin
  19/11/2013
  5 phản hồi

  Nhưng tôi chợt dừng lại và tự hỏi rằng, không biết có còn ai nhớ rằng Bác Hồ đã viết gì, đã đọc gì trong ngày đó nữa hay không?

  Thật sự các bạn có còn nhớ Bác Hồ đã đọc gì hay không?

  Bởi Admin
  05/05/2013
  33 phản hồi
  1289866586.nv_.gif

  Tư tưởng quyền con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ ở trong Tuyên ngôn Độc lập mà còn được thể hiện phong phú trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài của Người, cả trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta.

  Bởi Admin
  03/09/2010
  0 phản hồi
  Block-4_01_Ba_Dinh.JPG

  Nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ tại sao chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng hoạt động ở Liên Xô trong Quốc tế Cộng sản, lại không viết bản Tuyên ngôn dựa trên các nguyên lý của chính quyền Xô viết để lập ra chế độ XHCN – một chính quyền công nông, chuyên chính vô sản như Liên Xô?

  Bởi Admin
  20/07/2010
  0 phản hồi

  Trở về vấn đề nhân quyền, hai chữ nhân quyền ở Việt nam hiện nay đã và đang bị nhà nước ta xuyên tạc, bóp méo và làm xấu đi rất nhiều trong suy nghĩ của người dân. Nhân quyền nói một cách đơn giản đó chính là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Mọi con người được sinh ra đều bình đẳng và được tạo hóa ban cho một số quyền không thể tước bỏ, như quyền sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Con người sinh ra hơn con vật ở chỗ con người có quyền của mình đã được khẳng định tại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

  Bởi tqvn2004
  01/09/2009
  9 phản hồi

  Nội chính thì rõ là mạo hiểm sau vụ PMU 18 và vụ Rusalka. Tin có nguồn, tin do trưởng ban chuyên án nói… đều không thể xài ngay mà phải sử dụng “âm binh” để phối kiểm, bởi sau này ra toà mà không chứng minh được nhà báo sẽ mất thẻ như chơi.

  Bởi giagia
  31/05/2009
  0 phản hồi

  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) lịch sử, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.