tuyên ngôn

 • Bởi Admin
  16/08/2016
  2 phản hồi

  Trước hết, sự độc lập là một tính từ để chỉ sự tự mình tồn tại, hoạt động, không nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào cái gì khác. Về mặt danh từ thì sự độc lập của một quốc gia là trạng thái của một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc hay lệ thuộc vào nước khác, hoặc dân tộc khác. Hay nói một cách khác, một đất nước có độc lập đúng nghĩa chỉ có khi quốc gia đó không còn bị ràng buộc vấn đề chính trị từ một thế lực nước ngoài.

  Bởi Admin
  26/09/2015
  3 phản hồi

  Vào ngày này năm 1789, Quốc hội đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã thông qua 12 tu chính án hiến pháp, và gửi chúng tới các tiểu bang để phê chuẩn. Các tu chính án này, gọi chung là Tuyên ngôn nhân quyền, được thiết kế để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân Hoa Kỳ, đảm bảo các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, và tôn giáo; quyền được xét xử công bằng và quyền mang vũ khí; và đảm bảo các quyền không được trao cho chính phủ liên bang thì được bảo lưu cho các tiểu bang và nhân dân.

  Bởi Admin
  01/09/2015
  15 phản hồi

  Không phải là chiến thắng thần thánh thì là gì? Này nhé, giặc Pháp đã chạy, mang theo xích xiềng thực dân của nó; giặc Nhật đã cùng phe Trục đầu hàng phe Đồng Minh, tự huỷ gông cùm phát-xít của nó; và nhà vua cuối cùng của triều Nguyễn đã thoái vị, tức không còn trở ngại nào đáng kể, thì cách mạng ta còn chờ gì mà chẳng tiếm ngôi?

  Bởi deholy
  01/09/2015
  0 phản hồi

  Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp được xem là một trong những văn kiện pháp lý về quyền con người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử pháp lý thế giới cận đại, nguồn cảm hứng của của các dân tộc đấu tranh giành độc lập, và đồng thời cũng là một trong những nguồn tư liệu chính cho Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền do Liên hiệp quốc soạn thảo vào năm 1948. Vậy Bản tuyên ngôn đã hình thành như thế nào? Và điều gì đã tạo nên sự trường tồn của nó?

  Bởi Admin
  02/09/2014
  3 phản hồi

  Sau khi giành được chính quyền và 9 năm kháng chiến (Hiệp định Genève, 1954), chính quyền miền Bắc lệ thuộc vào Liên Xô và Trung Quốc, với ý thức hệ cộng sản. Chính quyền Miền Nam lệ thuộc nước Mỹ. Các nước lớn Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ đều gây ảnh hưởng đến đường lối Việt Nam. Hiệp định Geneve hay Hiệp định Paris 1973 đều là kết quả hòa đàm của 4 bên và chịu sức ép của các nước đó.

  Bởi Mắt Bão
  14/12/2013
  3 phản hồi

  Khác biệt giữa những thế hệ thực vật và những thế hệ đứng dậy là sự nhận thức trọn vẹn về nhân phẩm và giá trị của con người mà đã thể hiện sâu sắc qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Niềm tin, can đảm, và hy vọng mọi thứ có thể thay đổi tốt hơn là những chất men làm dậy lên các cuộc cách mạng nhân quyền trong những chế độ chà đạp nhân quyền mà Việt Nam là một điển hình mới nhất.

  Bởi Admin
  06/12/2013
  0 phản hồi

  Ở mức cao nhất là những người đang phải gánh vác trách nhiệm điều hành đất nước rất nặng nề. Họ có quyền bình đẳng trong việc sử dụng tài nguyên quốc gia, định hướng tiến lùi cho dân tộc, và sử dụng mọi phương tiện quốc gia cho những nhu cầu mà giai cấp cai quản đất nước nhận định là hợp lý và ích lợi nhất theo nguyên tắc mọi người vì mình. Còn đại khối dân chúng thuộc giai cấp hoàn toàn được hưởng kết quả của thành phần điều hành đất nước nêu trên. Khối dân chúng này có quyền tuyệt đối bình đẳng về mọi nghĩa vụ. Họ có quyền đóng góp cho đất nước theo sự điều động hợp tình hợp lý vừa nói của giai cấp điều hành đất nước.

  Bởi Mắt Bão
  14/11/2013
  0 phản hồi

  Đại chiến II sắp kết thúc, phe Trục sắp đầu hàng, do vậy các nước chủ chốt thuộc phe Đồng Minh là Anh, Mỹ, Nga đã dự kiến xây dựng một nền hòa bình lâu dài cho nhân loại. Muốn vậy, mọi người phải sống trong một thế giới có tổ chức. Đó là cơ sở để năm 1945 Liên Hiệp Quốc được thành lập và Hiến Chương của nó ra đời.

  Để vĩnh viễn loại trừ thảm họa chiến tranh, điều tiên quyết là phải tôn trọng phẩm giá từng con người, đồng nghĩa với phải bảo vệ và mở rộng QUYỀN LÀM NGƯỜI (human rights) của mỗi cá nhân.

  Rốt cuộc phải có một Bản Tuyên Ngôn phổ quát về QUYỀN LÀM NGƯỜI.

  Bởi Admin
  13/11/2013
  9 phản hồi

  LS Trần Danh San - Người đọc "Tuyên ngôn Nhân quyền của những người Việt Nam khốn cùng" trước nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn ngày 23-4-1977 đã qua đời

  Sau sự kiện giới trí thức Tiệp Khắc ban hành Hiến chương 77 chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Tiệp Khắc, LS Trần Danh San đã cùng với LS Luật Sư Triệu Bá Thiệp viết và công khai đọc bản "Tuyên Ngôn Nhân Quyền Của Những Người Việt Nam Khốn Cùng" trước nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn ngày 23-4-1977.

  Bởi Admin
  01/08/2013
  0 phản hồi

  Vào chiều 31/7 tại Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), sáu blogger đại diện cho mạng lưới blogger chính trị Việt Nam đã có cuộc gặp với bà Maria Isabel Sanz Garrido, quan chức của OHCHR phụ trách về nhân quyền khu vực Đông Nam Á. Mục đích của cuộc gặp là để trao tận tay bản Tuyên bố của blogger Việt Nam (‪#‎Tuyenbo258‬), kêu gọi chính phủ Việt Nam sửa đổi luật pháp để có thể trở thành một thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

  Bởi Khách
  04/07/2013
  0 phản hồi

  Cuộc tranh luận liên quan đến những Bản sắc văn hoá về Nhân quyền được viện dẫn đã được giải quyết với một cách tiếp cận bao hàm và khéo léo công bằng. Dĩ nhiên, tất cả các nước thực sự không giống nhau, và mọi tiếng nói đưong nhiên phải được lắng nghe. Nhưng những đặc trưng văn hoá này cũng hoàn toàn không hạn chế tính phổ quát của Nhân quyền.

  Bởi Admin
  08/06/2013
  2 phản hồi

  Thông tin là quyền lực, và cũng giống như mọi loại quyền lực khác, luôn có những người muốn giữ nó cho riêng mình.

  Bởi Admin
  02/09/2012
  0 phản hồi

  Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc - Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ.

  Bởi Admin
  07/08/2012
  0 phản hồi

  Các đại diện Liên Xô khẳng định họ đã đạt được nhiều điều mà chúng ta, ở các nước họ gọi là "dân chủ tư sản", không thể đạt được vì chính quyền họ làm chủ những thành tựu này. Còn chính quyền chúng ta dường như bất lực so với họ vì, xét cho cùng, chính quyền chúng ta do nhân dân làm chủ. Họ không diễn đạt như vậy - họ thường nói nhân dân ở Liên Xô làm chủ chính quyền bằng cách cho phép chính quyền có những quyền tuyệt đối nào đấy. Chúng ta, ngược lại, tin rằng những quyền nào đấy có thể không bao giờ được trao cho chính quyền, mà phải được giữ trong tay nhân dân.

  Bởi Khách
  06/07/2011
  5 phản hồi

  Trong hàng ngàn năm lịch sử loài người kể từ khi có nhà nước, lịch sử nước Mỹ (tính từ thời điểm công bố Tuyên ngôn Độc lập – 4.7.1776) là một trong những trang sử có rất nhiều những điểm lạ kỳ, độc đáo. Do khuôn khổ của một bài báo, những ghi chép sau đây hướng tới vài phác họa nhỏ về những điều ‘hổng giống ai’ nhưng rất đáng để suy ngẫm ấy

  Bởi Admin
  05/07/2011
  0 phản hồi

  Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Tạo hóa đã ban cho họ một số quyền bất khả tương nhượng, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Rằng các chính phủ được lập ta là để đảm bảo cho những quyền này, chính phủ có những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân.

  Bởi Khách
  11/03/2011
  1 phản hồi

  Chúng tôi, đại diện các tổ chức và nhân sĩ Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại cùng k‎ý‎ tên dưới đây, xin thêm tiếng nói của mình vào với tiếng nói của Khối 8406 và những tiếng nói đứng đắn, có trách nhiệm khác ở trong nước để kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tích cực chuẩn bị đồng loạt đứng lên cứu nguy tổ quốc và chứng minh cho thế giới biết rằng truyền thống Trưng-Triệu và bao anh hùng quốc gia dựng nước và giữ nước của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, rằng tuổi trẻ cũng như dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh tranh đấu cho những quyền lợi tối thượng của quốc gia, theo chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi và ông Nelson Mandela.

  Bởi Admin
  10/12/2010
  8 phản hồi

  Việc ký cam kết thực hiện Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Nhà Nước XHCN Việt Nam là việc đương nhiên, tất yếu. Nhà Nước XHCN của ta đương nhiên phải khác Nhà Nước TBCN. Cũng như con người đương nhiên, tất yếu phải khác con vật.

  Bởi Admin
  16/10/2010
  1 phản hồi

  Mấy ngày nay, đi hết các sạp báo, tiệm sách tìm cho được tạp chí Nhân quyền Việt Nam - mà theo thông tin từ báo chí ra ngày 14-7-2010(?). Nhưng tìm mỏi cả mắt cũng chẳng thấy. Không biết tạp chí này có ra đúng ngày 14-7 (ngày mà nhân dân Pháp đã phá ngục Bastin - ngày Quốc khánh - cũng là ngày khai sáng cho việc ra đòi bản Tuyên ngôn nhân và dân quyền bất hủ). Nên không biết, nhân quyền Việt Nam có phản ánh đúng như những gì mà nhân quyền Pháp đã đề cập trên 220 năm về trước không?