tuổi trẻ yêu nước

 • Bởi Admin
  03/08/2018
  0 phản hồi

  Cuộc thi tìm kiếm Bài hát đấu tranh do Tuổi Trẻ Yêu Nước và Đá Cuội Music tổ chức, nhằm tìm kiếm các ca khúc nói lên lòng yêu nước của dân tộc, phê phán thói hư tật xấu của xã hội, đấu tranh cho sự thật và công bằng, nêu cao các giá trị nhân quyền, tự do và dân chủ.

  Bởi Admin
  13/04/2014
  0 phản hồi

  Chúng tôi cũng nói lại với ba và mẹ Việt Khang rằng rất rất nhiều người đang mong chờ ngày anh trở về và hãy cho chúng tôi biết ngay khi anh tự do. Chúng ta hãy cùng mong nhạc sỹ Việt Khang sớm trở về với gia đình và bạn bè.

  Bởi Admin
  09/10/2013
  0 phản hồi

  Tôi kêu cứu Viện Kiểm Sát thì VKS nói tôi là: không có tư cách đi thưa cho con tôi, người mẹ mà không có tư cách đi thưa cho con. Họ trả lời bằng biên bản, họ nó chỉ có thằng Kha mới được thưa thôi.