Tuần Châu

 • Bởi Admin
  19/03/2019
  0 phản hồi

  Cho dù vở diễn thực cảnh mà Tuần Châu HN đang vận hành hiện nay chỉ là "phái sinh" của ''Thuở Ấy Xứ Đoài", việc họ đặt tên mới cho vở diễn là "Tinh Hoa Bắc Bộ" cho thấy những đứa con của Chúa Đảo cũng có rất nhiều khát vọng. Tuy nhiên, sự sang trọng thường không nằm ở quần áo hay danh xưng; sự sang trọng chỉ có được khi người giàu sử dụng tiền bạc của mình văn hoá.

  Bởi Admin
  14/11/2011
  2 phản hồi

  Xem nhắn tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới như ngày hội, chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đã nhắn hơn 110.000 tin bình chọn.

  Bởi Bien-Tap
  21/08/2009
  2 phản hồi

  Bài viết thứ ba của vị cựu chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, trong loạt bài nói về Quốc Hội Việt Nam. Trong nhiệm kỳ của vị chủ tịch này đã dấy lên một đợt vận động Quốc Hội xây dựng và thông qua bộ luật "Luật về hoạt động của ĐCòn về chuyện kích cầu, tôi đã nói chuyện với một nhà lãnh đạo là hãy đánh giá chính xác là có nhiêu % đóng góp cho GDP ở đất nước này từ lực lượng kinh tế ngoài quốc doanh. Anh nói chưa có con số cụ thể. Tôi nói thẳng với anh ấy là lực lượng này nhà nước không đầu tư, nhưng họ duy trì việc làm, người ít nhất hai lao động, cao nhất là hàng ngàn người và đóng thuế lớn. Thế mà cái gói kích cầu lại hoàn toàn không thuộc về họ.