tự vệ

 • Bởi tqvn2004
  24/11/2009
  0 phản hồi

  Quốc hội Việt Nam thông qua luật thành lập lực lượng dân quân bảo vệ chủ quyền trên biển với nhiệm vụ phối hợp các đơn vị biên phòng, hải quân, cảnh sát biển để bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền của Việt Nam trên biển. Ý định thành lập lực lượng dân quân bị nhiều nhà trí thức trong nước phản đối.

  Bởi Khách
  20/11/2009
  9 phản hồi

  MỘT LÀ, bảo vệ tính mạng của nhân dân là nghĩa vụ của Nhà nước. Thực vậy, chiểu theo Điều 2 Hiến pháp “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, Điều 71 Hiến pháp “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”, Nhà nước có nghĩa vụ phục vụ nhân dân trong đó có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân. Do đó, việc Nhà nước thành lập dân quân, tự vệ biển, tức trang bị vũ khí cho ngư dân để họ tự bảo vệ mạng sống của mình trong trường hợp bị người nước ngoài tấn công trên biển, không gì khác hơn là một sự thoái thác nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân đã được Hiến pháp quy định cho Nhà nước.

  Bởi tqvn2004
  13/11/2009
  2 phản hồi

  Trung Quốc có thể tàn sát họ không còn nhân chứng rồi nói ngư dân VN dùng súng cướp ngư dân Trung Quốc hay tấn công các tàu ngư chính Trung Quốc.

  Nếu ngư dân không vũ trang chạy vào Hoàng Sa trú bão mà bị Trung Quốc bắn, bắt, cướp thì rõ ràng là Trung Quốc sai. Nếu ngư dân Việt Nam có vũ trang thì Trung Quốc sẽ có thêm cớ để bắn, bắt ngư dân Việt Nam tránh bão.

  Bởi tqvn2004
  31/10/2009
  4 phản hồi

  Ở đâu mà Dân không thể tự do đi, đến thì ở nơi đó Nước không có chủ quyền. Nhưng, Nước không thể giữ chủ quyền bằng cách đưa Dân đến nhưng nơi không đảm bảo được an ninh cho họ. Người dân ra biển là để mưu sinh chứ không phải để hy sinh. Đó là lý do mà một số ngư dân đã phải bán thuyền bán lưới khi họ không tìm thấy an ninh cho dù ngoài biển khơi vẫn có rất nhiều tôm cá.