tư tưởng

 • Bởi Khách
  18/12/2009
  7 phản hồi

  Hồ Chí Minh quan niệm: Con người không phải là thần thánh, có cả cái tốt và cái xấu. Bởi vậy, phải “làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi”. Người yêu cầu phải thức tỉnh, tái tạo lương tâm, đánh thức những gì tốt đẹp trong con người.

  Bởi Đào Hữu Nghĩa Nhân
  23/11/2009
  0 phản hồi

  Người dân đôi khi tự hỏi, liệu các bác làm nghề gác cửa tư tưởng đã đủ tâm và tài, sự nhạy bén cũng như bản lĩnh chính trị đủ mạnh hay chưa? Ngõ hầu đảm nhiệm một công việc vô vàn khó khăn mà đảng và nhà nước đã tin tưởng giao phó cho họ, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương luôn đúng đắn và sáng suốt của đảng, cũng như chống lại các thế lực thù địch lấy mặt trận tư tưởng như một vũ khí chống lại đảng và nhà nước ta.

  Bởi tqvn2004
  16/11/2009
  0 phản hồi

  “Nhưng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì...” Ý kiến này của Bác Hồ chưa bao giờ được Học viện Hồ Chí Minh cho nghiên cứu và thảo luận một cách nghiêm túc.

  Bởi tqvn2004
  16/11/2009
  7 phản hồi

  Nói về chuyên chính vô sản, nói về phương thức đấu tranh, thời trẻ, Mác và Ăng ghen thường hay nói đến bạo lực, coi đó là phương thức duy nhất, là bà đỡ của lịch sử nhưng đến thời già, cả Mác và Ăng ghen đều suy nghĩ lại và khẳng định chủ yếu là bằng hoà bình, giai cấp công nhân mà đại diện là đảng cộng sản sẽ thắng do sự gương mẫu và tư tưởng tiên tiến của mình. Đây là một sự chuyển biến về tư tưởng cách mạng của 2 vị.

  Bởi tqvn2004
  10/11/2009
  2 phản hồi

  Trải qua thực tế các cao trào cách mạng ở Việt Nam, về sau, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng ở Việt Nam một nhà nước Dân chủ Cộng hòa, một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trong bài báo Dân vận (năm 1949), Hồ Chí Minh khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

  Bởi tqvn2004
  09/09/2009
  9 phản hồi

  Trong khu vực này của Thư viện Dân Luận, chúng tôi sẽ tập hợp những bài viết của Hồ Chí Minh để độc giả tự tìm hiểu: Tư tưởng Hồ Chí Minh có hay không? Nếu có thì tư tưởng đó là tư tưởng như thế nào?

  Bởi Khách
  08/09/2009
  0 phản hồi

  Nếu các đồng chí quan sát các hoạt động của bộ máy Nhà nước, đặc biệt là hoạt động của Quốc hội thì các đồng chi nói Quốc hội là thể chế hoá Nghị quyết của Đảng. Như vậy quan điểm thể chế hoá này phổ biến, cho nên không ai dám nói ngược lại cả, không ai dám kiến nghị, làm cho không khí hoạt động của Quốc hội, sáng tạo hoạt động của Quốc Hội, không khí đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất bị tê liệt, vô hiệu hoá.

  Bởi tqvn2004
  27/08/2009
  0 phản hồi

  Thậm chí 1 nhà báo có thể lưu manh bẩn bựa, nghĩ sai bét về giá hạt nhựa nhưng thích nói ngược hại đời đâm ra thông tin trên bài báo của anh ta cuối cùng hóa ra lại đúng thì độc giả được lợi từ những thông tin đúng trên báo cũng nên cám ơn anh ta. Cá nhân anh nhà báo là 1 chuyện, sản phẩm của anh ta (những bài báo) lại là chuyện khác.

  Bởi tqvn2004
  20/07/2009
  5 phản hồi

  Một trí thức đã làm việc ở Singapore 6 năm có nhận xét rằng trong 100 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Singapore, may ra có 2 người là có tư tưởng tiến bộ, còn lại 98 người là thờ ơ, thậm chí là khá bảo thủ và rất bảo thủ. Vì thế, sự kiện Diên Hồng 2009 nếu được tổ chức, chắc chắn sẽ không hề có được sự hậu thuẫn hay hỗ trợ nào từ cộng đồng người Việt Nam ở đây.

  Pages