tử tù

  • Bởi Admin
    12/11/2010
    0 phản hồi

    Đấy, thế mà anh cứ bảo Mỹ nó có tự do báo chí. Bên mình tự do hơn chứ. Bọn em được dí thẳng ống kính vào tận mặt Nghĩa và bà mẹ Nghĩa mà chụp.

    Pages