Tư Sang Nham Hiểm

  • Bởi Admin
    20/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c0012.jpg

    Trước hội nghị 6 là Quan Làm Báo. Trước hội nghị 7 là tusangnhamhiem. Dường như nó chính là những hàn thử biểu đo độ nóng cho thời tiết chính trị Việt.