tư lợi

 • Bởi Khách
  04/01/2013
  2 phản hồi
  adam-smith-460_1371343c-tm.jpg

  Bàn tay vô hình theo Smith chỉ hoạt động hữu hiệu trên doanh trường khi chính trường tạo ra một sân chơi tự do để phát huy năng lực cạnh tranh cho doanh giới. Chủ trương định hướng tin rằng kinh tế nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo vì có khả năng điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô cũng như ngân hàng thương mại nhà nước có đủ năng lực cạnh tranh, một niềm tin son sắt qua thời gian. Quản lý sai lầm của Vina, Vinashin, Vinalines và ACB gây thua lổ trầm trọng là thí dụ tương phản và tạo nhiều phản ứng trong công luận nhưng không tạo chuyển biến về cải cách.

  Bởi Khách
  03/01/2013
  1 phản hồi

  Ích kỷ là một đề tài tranh luận sôi nổi vào thế kỷ XVIII tại Anh. Theo Smith khó giảm bớt khuynh hướng chạy theo tư lợi của con người, nhưng nên tìm sự đồng thuận với người khác, mà tiêu chí là sự đồng thuận của người thứ ba, ý kiến của một người dự khán trung dung. Động cơ chính của ích kỷ là làm cho mức độ sử dụng được tăng lên một cách tối ưu với một phương tiện hữu hạn, nên không coi đó là có ý xấu.

  Bởi Admin
  07/09/2010
  1 phản hồi
  bay1.jpg

  Mặc dù mức độ, vụ việc dính líu của các nghi can trên có khác nhau, nhưng với những căn cứ, cơ sở điều tra ban đầu như vậy có thể thấy điểm chung xuyên suốt trong các hành vi của những người này là sự tùy tiện, liều lĩnh, bất chấp cả quy định nhà nước đã có trong việc triển khai các dự án có sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách tại doanh nghiệp, có cả vốn trái phiếu Chính phủ. Việc cố ý nhập tàu cũ nát, thiết bị máy móc cũ, chỉ có khả năng cao nhất là bán sắt vụn về không thể coi là những hành động “dám làm, dám chịu” vì lợi ích công mà nó là dấu hiệu vì tư lợi.

  Bởi tqvn2004
  27/10/2009
  1 phản hồi
  lttimg_9703.jpg

  Và ông liên hệ tới cách sống bon chen vô cảm của những người phu xe trong nước. Sau những vụ này tương tự, họ ăn vạ bắt chẹt đủ đường... Cách xử sự của người phu xe Nhật khiến Phan đi từ ngạc nhiên đến thán phục, ông tự nhủ “Than ôi! Trí thức trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật bản, chẳng dám chết thẹn lắm hay sao!” Đọc xong đoạn này, nhiều người hẳn giật mình.