tù hình sự

  • Bởi Admin
    24/06/2011
    1 phản hồi

    Năm Cam là tù hình sự, Hà Vũ là tù “hình sự” (vì ở Việt Nam không có tù chính trị). Nhưng rõ ràng cách nhân dân phản ứng và cách chính quyền xử lý Năm Cam và Hà Vũ hoàn toàn khác nhau. Vậy ở Việt Nam có tù chính trị không, thưa bà Phương Nga?