tự do kinh tế

 • Bởi Sapphire
  27/07/2015
  8 phản hồi

  Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những quốc gia giàu có còn những quốc gia kia thì nghèo không? Không chỉ ngừng ở mức độ quốc gia, thành phố cũng vậy nữa. Tại sao vài thành phố lại phát triển, đèn sáng rở lúc về đêm, còn vài thành phố kia thì đen tối?

  Bởi Admin
  23/01/2013
  0 phản hồi
  pmi.jpg

  Điểm chính là gì? Quyền tự do là bất khả phân. Quyền tự do kinh tế cũng quan trọng như quyền tự do cá nhân và quyền tự do chính trị vì quyền tự do cá nhân, quyền tự do chính trị và quyền tự do kinh tế là những sợi làm nên cùng một cái dây: quyền tự do. Như vậy là, bảo vệ quyền tự do dưới mọi hình thức là con đường duy nhất đưa ta tới và giúp ta bảo vệ được xã hội tự do.