ttp

 • Bởi Trà Mạn
  29/04/2015
  0 phản hồi

  Vừa qua, trên 40 trí thức, nhà hoạt động tên tuổi và văn nghệ sĩ đã gởi thư lên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sự bức xúc trước diễn biến thời cuộc hiện nay.

  Bởi Mắt Bão
  05/09/2013
  1 phản hồi

  Nhiều người đang trông chờ với áp lực quốc tế, TPP có thể là 'cú hich' cho Việt Nam cải tổ nền kinh tế một cách mạnh mẽ và thực chất.