Ts. Mortimer J.Adler

 • Bởi hyvăn_trịnh
  19/04/2009
  2 phản hồi

  Ts. Mortimer J.Adler

  NỀN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG.

  Trước tiên chúng ta hãy làm rõ nghĩa của khái niệm môn học khai phóng và giáo dục khai phóng. Các môn học khai phóng, theo truyền thống, đều nhằm phát triển những năng lực trí tuệ của con người, những năng lực trí tuệ và trí tưởng tượng mà không có chúng thì ta không thể hoàn tất được một công việc trí tuệ nào.