TS

 • Bởi Nguyễn Nghĩa
  Mar 28, 2012
  12 phản hồi

  Bộ tham mưu Hải Quân Việt Nam cần hàng ngày rà soát kế hoạch đánh chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tình hình thế giới hàng ngày, chờ cơ hội ra tay nhanh nhất.

  Thập kỷ 60-70 khi Trung Quốc loạn Cạch mạng văn hóa vô sản, Việt Nam dại dột đã không thu lợi được gì, do gập quá sâu vào chiến tranh với Hoa Kỳ.

  Rút kinh nghiệm lần ấy, Việt Nam phải chuẩn bị nội lực, phải cải cách dân chủ để khi Trung Quốc loạn to, mà ra tay thu lợi cho quốc gia Việt Nam.

  Bởi Nguyễn Nghĩa
  Dec 07, 2011
  1 phản hồi

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tuyên bố, một tuyên bố nửa vời. Thủ tướng đã dũng cảm khẳng định HS, TS là của VN, và khẳng định TQ đã chiếm HS của VN năm 1974. Tuy vậy Thủ tướng cũng rơi vào bẫy mà TQ mong muốn : kéo dài việc thu hồi HS, TS bằng phương pháp hòa bình. Từ khi loài người có chữ viết, không có 1 trang nào dám viết là : 1 đất nước bị xâm lược chỉ được phép đấu tranh bằng hòa bình với nước vừa cướp đất, cướp biển của anh...