Trương Lệ Giai

  • Bởi Diên Vỹ
    20/02/2013
    6 phản hồi
    goingtoborderpva.jpg

    Ngày 17 tháng Hai năm nay, một số học giả và nhà hoạt động ở Hà Nội tìm cách kỷ niệm sự kiện này và để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến nhưng họ đã bị chính quyền ngăn cản. Chẳng có tiếng nói hoặc hoạt động gì về việc này ở Trung Quốc. Cuộc chiến tranh - được chính quyền Trung Quốc gọi là “tự vệ” - dường như đã bị lãng quên.